Den gamle Storstrømsbro.

Den gamle Storstrømsbro, der blev indviet af Kong Christian d. 10. i 1937, er med sine snart 90 år på bagen godt slidt  Det blev derfor besluttet i 2013, at der skulle bygges en ny bro.

https://www.licitationen.dk/article/view/559883/storstromsbroen_har_fejret_sin_sidste_runde_fodselsdag

Den nye Storstrømsbro bliver med dobbeltsporet elektrificeret jernbane, cykelsti, fortov og en bred landevej til max. hastighed 80 km/t. Her kan passagertog køre op til 200 km/t, mod max. 100 km/t på den gamle bro.

Den nye Storstrømsbro.

 

For info om det nye Storstrømsbro der forventes færdigbygget for biltrafik  i 2025 og for togtrafik i 2027:

https://www.vejdirektoratet.dk/storstroemsbroen